اصول مهم در تدریس آنلاین

 اصول مهم در تدریس آنلاین

 اصول مهم در تدریس آنلاین

اصول مهمی برای تدریس آنلاین وجود دارد، که مدرسین باید به آن توجه کنند. در تدریس آنلاین معلم و دانش آموز در یک مکان قرار ندارند. این موضوع باعث کاهش کنترل مدرسین بر فضای کلاس می شود. اما با استفاده از اصول زیر مدرسین آنلاین می توانند، آموزش را اثربخش تر کنند.

۱. اصول یخ شکنی  ice breaking

یخ شکنی قاعده بسیار مهمی است، که بر افزایش تعامل بین استاد و شاگرد کمک می کند. یخ شکنی یعنی کاری بکنیم تا کلاس از حالت متکلم وحده بودن، که فقط استاد صحبت می کند، در بیاید. با روش های زیادی می توان این کار را انجام داد. مثلا کلاس را با داستان یا لطیفه شروع کنید. یا از دانش آموزان بخواهید خودشان را معرفی کنند ، هدف و نظرشان را در مورد موضوع تدریس بیان کنند. یخ شکنی یکی از اصولی است که باعث می شود فراگیران در کلاس احساس راحتی کنند و بیش تر یاد بگیرند.

2.اصول مرور و پرسش و پاسخ از مطالب گذشته  reviw

در کلاس عادی درس پرسیدن از دانش آموز همیشه اهرمی مهمی برای ارزیابی اساتید به حساب می آید. در کلاس مجازی ارزیابی میزان یادگیری دانش آموزان باید انجام شود. این یکی از اصولی است که دانش آموز را وارد چالش می کند. او می داند که صرف حضورش در کلاس مهم نیست، بلکه باید مطالب را یاد بگیرد.

3. چک کردن تکالیف داده شده در جلسه قبل و رفع اشکال

در کلاس آنلاین گاهی دانش آموزان به دلیل عدم حضور فیزیکی در انجام تکالیف تنبلی می کنند. یک مدرس دوره آنلاین باید از همان جلسه اول از دانش آموزان کار بخواهد. هر جلسه چک کردن تکالیف را جزو برنامه اصلی کلاس قرار دهد. این طور دانش آموزان ملزم می شود تا تکالیف هر جلسه را انجام دهد.

4. بیان مقدمه قبل از طرح موضوع اصلی engagement

همیشه قبل از انجام حرکات سنگین ورزشی توصیه می شود، که ورزشکاران بدنشان را گرم کنند. این اصول نیز شبیه به گرم کردن در ورزش است. قبل از اینکه وارد بحث اصلی درس بشوید، مقدمه ای را برای دانش آموزان بیان کنید. با طرح سوالاتی ذهن دانش آموز را به سمت موضوع اصلی هدایت کنید.

5. تدریس موضوع اصلی

بعد از بیان مقدمه موضوع اصلی را بیان کنید. سوالاتی که در بخش مقدمه پرسیده اید را جواب دهید. در این بخش مشارکت دانش آموزان در کلاس جزو اصول مهم است.

۶. اصل حل تمرین و پرس و پاسخ درباره موضوع تازه تدریس شده

بعد از پایان تدریس یا در حین آموزش از دانش آموزان سوال کنید. این اصل باعث می شود دانش آموز در زمان کلاس بهتر گوش به درس بدهد. چون احتمال می دهد شاید نفر سوال شونده او باشد. پس سعی می کند خودش را آماده نگه دارد.

۷. معین کردن تکلیف و کار در خانه

آخرین مرحله برای تمام کردن هر کلاس تعیین تکلیف برای جلسه بعد می باشد. این یکی از اصول مهم است که باعث می شود دانش آموزان خارج از محیط کلاس برای یادگیری وقت بگذارد.

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

question