آموزش آنلاین ویدیویی | آکادینو

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها

۵۲۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

۳,۷۸۵

عدد دروه آموزشی

۶۶۶,۵۰۰

نفر ثبت‌نام در دوره

جدیدترین دوره‌ ها

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!
  • همه دوره ها
  • دوره آموزش ابتدایی
  • دوره اول آموزش متوسطه
  • دوره دوم آموزش متوسطه
  • آموزش زبان های خارجی
  • آموزش کامپیوتر و IT

جدیدترین دوره ها بر اساس مدرس

اینجا شروع آینده موفق شغلی شماست!
دوره های استاد الهام دهقانی گسک

سابقه تدریس: سه سال

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

دوره های استاد سیده مطهره موسوی

سابقه تدریس: شش ماه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

question