ورود به عنوان ارائه دهنده وبینار (مدرس) رمز عبور: 654321 

ورود به عنوان بازدید کننده وبینار (دانشجو) رمز عبور: 123456

نام کاربری: دلخواه (فارسی / انگلیسی)

مدت استفاده: 5 دقیقه

ظرفیت ورود: حداکثر دو نفر